Tjänster

Grävarbete och schaktning

Vi utför diverse grävarbeten såsom tomtplanering, VA-anläggning, schaktning för husgrunder m.m. Vi ombesörjer även asfaltering.

Grundisolering

Vi är experter på dränering och grundisolering. I första hand grundisolerar vi med Isodrän-skivan. Klicka på Isodrän-länken på sidan Länkar för mer information.

Plattsättning

Vill ni ha en stensatt trädgårdsgång eller uteplats, eller kanske en stödmur i trädgården? Vi ordnar allt inom marksten och trädgårdsanläggning.

Sprängningsarbeten

Vi utför diverse mindre sprängningsarbeten.

Spräckning av sten och berg

På ett skonsamt sätt spräcker vi sten och berg med hjälp av vattentryck. Ofta en bra metod när man vill ha bort sten eller bergknallar i tättbebyggt område, där det kan vara besvärligt att spränga.

Vägunderhåll

Vi utför snöröjning och halkbekämpning vintertid. Under sommarhalvåret underhåller vi grusvägar (grusning, saltning, vägsladdning, dikesarbeten m.m.).

Transporter med lastväxlare och kranbil

Vi utför transporter med kranbil och lastväxlare.

 

-->
© 33ans allservice 2023