Bilder

Arbetsbilder 1588Arbetsbilder 1611Arbetsbilder 1612SAMSUNGSAMSUNG

Plats: Backvägen

Grundisolering av torpargrund som står på berg. Det står vatten i grunden för berget är högre utanför grunden. Så vi spräcker bort berget utanför grunden med vattenspräckning. Vi gör ett dicke i berget som blir lägre än berget i grunden så att vattnet kan rinna ut till dräneringen. Grunden isoleras med Isodrän och satte en dagvattenbrunn med sandfång och efter den vi gjorde en ny stenkista.

 

SAMSUNGSAMSUNGIMG_1707IMG_1702IMG_1704SAMSUNG

Plats: Dalvägen

Vi gräver fjärrvärme åt Peab Dalvägen Arenastaden Solna. Vi sågade asfalten som var ca 30cm tjock för att kunna gräva för fjärrvärmeledningarna mellan två hus och där i mellan anslutas till matarledningarna. Allt under pågående bygge så schakten måste täckas med körplåtar hela tiden för byggtrafiken skall kunna köra över schakten. Vi stötte på en liten sten som låg mellan el och telestråken.

 

IMG_2037IMG_2038IMG_2039IMG_2045IMG_2046IMG_2047IMG_2048

Plats: Friibergh

Stopp i ett enskillt avlopp på grund av överanvändning genom att ansluta ett stort bubbel badkar. Detta får till följd att fikalierna inte hinner att sjunka utan följer med ut i markbädden och sätter ingen den. Vi gräver fram den gamla markbädden med dom förorenade indränmodulerna och igen satta spridarrören. Vi gräver bort den förorenade sanden och byter ut den mot ny sand. Vi lägger dit nya Indränmoduler och nya spridarrör och återfyller schakten med befintliga schaktmassor. Och kunden har ett fungerande avlopp igen.

 

SAMSUNGIMG_1999IMG_2008IMG_2017IMG_2034

Plats: Hornvägen

Hjälpa kunden med att dimentionerna och instalera en oljeavskiljare för en industrilokal. Vi schaktar fram dom befintliga ledningarna och gräver ett djupt hål för oljeavskiljaren. Vi gjuten en betongplatta 2,2 x 3m som vi lyfter ner i gropen och ställer tanken på. Denna betong platta skall förhindra att tanken flyter upp. Ovanför tanken gjuter vi en betongplatta på plats. Denna platta skall fungera som tryckavlastning när det kör med Te.x lastbilar och truckar över den. Avlopp från toaletter och duschar dras runt oljeavskiljaren och ansluts till en samlingsbrunn efter oljeavskiljaren. Vi återfyller schakten med befintliga massor och lägger ett nytt bärlager överst för att klara trycket från lastbilar . mm

 

-->
© 33ans allservice 2023